16

16

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Every night I dream the same dream
Of getting older and older all the time
I ask you now, what does this mean?
Or are these problems just in my mind?
Things are easy when you’re a child
But now these pressures have dropped on my head
The length I’ve gone are just long miles
Would they be shorter if I were dead

Every time I look in my past
I always wish I was there
I wish my youth would forever last
Why are these times so unfair

Look at my friends and see what they’ve done
Ask myself why they had to change
I like them better when they were young
Now all these times are rearranged
I look down and stand there and cry
Nothing ever will be the same
The sun is rising, now I ask why?
The clouds now fall and here comes the rain

Every time I look in my past
I always wish I was there
I wish my youth would forever last
Why are these times so unfair

Every night I dream the same dream
Of getting older all the time
I ask you now, what does this mean?
Are these problems just in my mind?
Things are easy when you’re a child
But now these pressures have dropped on my head
The length I’ve gone are just long miles
Would they be shorter if I were dead

Every time I look in my past
I always wish I was there
I wish my youth would forever last
Why are these times so unfair[/tab]
[tab]Każdej nocy śnię o tym samym
O starzeniu się cały czas
Pytam Cię teraz, co to znaczy?
A może te problemy są tylko w mojej głowie?
Wszystko jest łatwe, gdy jesteś dzieckiem
Ale teraz te napięcia i presje spadły mi na głowę
Odległość, jaką przebyłem, to tylko długie mile
Czy byłyby krótsze, gdybym był martwy?

Za każdym razem patrzę w moją przeszłość,
Zawsze żałuję, że mnie tam nie było
Chciałbym, by moja młodość trwała wiecznie
Dlaczego te czasy są tak niesprawiedliwe?

Popatrz na moich przyjaciół i spójrz, co oni zrobili
Zadaję sobie pytanie, dlaczego musieli się zmienić
Wolę ich takich, jakimi byli za młodu
Teraz czas wszystko poprzestawiał
Spuszczam wzrok, stoję tu i płaczę
Nic już nie będzie takie samo
Słońce wschodzi, teraz pytam dlaczego?
Teraz niebo pokrywa się chmurami i spada deszcz

Za każdym razem patrzę w moją przeszłość,
Zawsze żałuję, że mnie tam nie było
Chciałbym, by moja młodość trwała wiecznie
Dlaczego te czasy są tak niesprawiedliwe?

Każdej nocy śnię o tym samym
O starzeniu się cały czas
Pytam Cię teraz, co to znaczy?
A może te problemy są tylko w mojej głowie?
Wszystko jest łatwe, gdy jesteś dzieckiem
Ale teraz te napięcia i presje spadły mi na głowę
Odległość, jaką przebyłem, to tylko długie mile
Czy byłyby krótsze, gdybym był martwy?

Za każdym razem patrzę w moją przeszłość,
Zawsze żałuję, że mnie tam nie było
Chciałbym, by moja młodość trwała wiecznie
Dlaczego te czasy są tak niesprawiedliwe?[/tab]

[/tabs]