21 Guns

21 Guns

 

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Do you know what’s worth fighting for?
When it’s not worth dying for?
Does it take your breath away?
And you feel yourself suffocating?
Does the pain weigh out the pride?
And you look for place to hide?
Did someone break your heart inside?
You’re in ruins…

chorus:
One, 21 guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky
You and I

When you’re at the end of the road
And you lost all sense of control
And your thoughts have taken their toll
When your mind breaks the spirit of your soul
Your faith walks on broken glass
And the hangover doesn’t pass
Nothing’s ever built to last
You’re in ruins…

chorus…

Did you try to live on your own?
When you burned down the house and home?
Did you stand too close to the fire?
Like a liar looking for forgiveness from a stone

When it’s time to live and let die
And you can’t get another try
Something inside this heart has died
You’re in ruins…

One, 21 guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky

chorus…[/tab]
[tab]Czy wiesz, o co warto walczyć?
A kiedy nie warto za to umierać?
Czy zapiera ci dech w piersiach?
I czujesz, że się dusisz?
Czy to ból jest miarą dumy?
I czy szukasz dla siebie kryjówki?
Czy ktoś złamał Ci serce?
Jesteś w rozsypce…

ref:
Ładuj, salwą pal!
Opuść ręce,
Poddaj walkę.
Ładuj, salwą pal!
Wznieś ręce ku niebu.
Razem ze mną.

Kiedy jesteś na końcu drogi
I straciłeś poczucie kontroli
I twoje myśli zebrały swoje żniwo
Kiedy twój umysł łamie ducha twojej duszy
Twoja wiara chodzi na potłuczonym szkle
I kac nie przechodzi
Nic nie jest nigdy zbudowane do końca
Jesteś w rozsypce…

ref…

Czy próbowałeś żyć na własną rękę?
Kiedy spaliłeś dom i rodzinę?
Czy stałeś zbyt blisko ognia?
Jak kłamca szukający przebaczenia od kamieni

Nadszedł czas by żyć i pozwolić umrzeć
I nie możesz już spróbować inaczej
Coś w twoim sercu umarło
Jesteś w rozsypce…

Ładuj, salwą pal!
Opuść ręce,
Poddaj walkę.
Ładuj, salwą pal!
Wznieś ręce ku niebu.

ref…[/tab]

[/tabs]