21st Century Breakdown

21st Century Breakdown

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Born into Nixon I was raised in hell
A welfare child
Where the teamsters dwelled
The last one born
The first one to run
My town was blind from refinery sun

My generation is zero
I never made it
As a working class hero
21st Century Breakdown
I once was lost but never was found
I think I am losing
What’s left of my mind
To the 20th century deadline

I was made of poison and blood
Condemnation is what I understood

Videogames of the towers fall
Homeland security
Could kill us all

My generation is zero
I never made it
As a working class hero
21st century breakdown
I once was lost but never was found
I think I am losing
What’s left of my mind
To the 20th century deadline

We are the cries of the class of ’13
Born in the era of humility
We are the desperate in the decline
Raised by the bastards of 1969

My name is no one
The long lost son
Born on the 4th of July
Raised in the era of heroes and cons
That left me for dead or alive

I am a nation
A worker of pride
My debt to the status quo

The scars on my hands
And the means to an ends
Is all the that I have to show

I swallowed my pride
And I choked on my faith
I’ve given my heart and my soul
I’ve broken my fingers
And lied through my teeth
The pillar of damage control

I’ve been to the edge
And I’ve thrown the bouquet
Of flowers left over the grave
I sat in the waiting room
Wasting my time
And waiting for judgement day

I praise liberty
The „freedom to obey”
Is the song that strangles me
Don’t cross the line

Dream, America dream
I can’t even sleep
From the light’s early dawn

Scream, America scream
Believe what you see
From heroes and cons[/tab]
[tab]Urodzony za Nixona zostałem wychowany w piekle
Dziecko dobrobytu
Gdzie leniwi* spoczywali
Poczęty jako ostatni
Kierowany jako pierwszy
Moje miasto było ślepe przez rafinowane słońce

Moje pokolenie to zero
Nigdy mi się nie udało
Bycie bohaterem klasy robotniczej
Upadek 21 stulecia
Raz byłem zagubiony lecz nigdy mnie nie odnaleziono
Myślę że tracę
Resztki mojego umysłu
Wobec nieprzekraczalnej granicy 20 stulecia

Zostałem stworzony z jadu i krwi
Potępienie to to co potrafiłem zrozumieć

Gry wideo o upadkach wież
Zabezpieczenie ojczyzny
Mogło zabić nas wszystkich

Moje pokolenie to zero
Nigdy mi się nie udało
Bycie bohaterem klasy robotniczej
Upadek 21 stulecia
Raz byłem zagubiony lecz nigdy mnie nie odnaleziono
Myślę że tracę
Resztki mojego umysłu
Wobec nieprzekraczalnej granicy 20 stulecia

Jesteśmy płaczem 13 klasy
Urodzonej w erze poniżenia
Jesteśmy desperatami w bezwładzie
wychowanymi przez sk*rwieli z 1969

Na imię mi 'Nikt’
Dawno zagubiony syn
Urodzony 4 Lipca
Wychowany w erze bohaterów i oszustów
Którzy zostawili mnie na pastwę śmierci

Jestem narodem
Robotnikiem honoru
Mój dług wobec statusu quo

Blizny na moich rękach
I środki do końca
To jedyne co mam do pokazania

Przełknąłem mą dumę
I zadławiłem się własną wiarą
Oddałem me serce i duszę
Połamałem swoje palce
I kłamałem przez zaciśnięte zęby
Filar kontroli uszkodzeń

Byłem na krawędzi
I wyrzuciłem bukiet
Kwiatów pozostawionych na grobie
Usiadłem w poczekalni
Marnując swój czas
Czekając na dzień sądu

Wychwalam wolność
„Swoboda do posłuszeństwa”
To pieśń którą się dławię
Nie przekraczaj granicy

Śnij, Ameryko Śnij
Ja nie mogę nawet zasnąć
Przez te światła wczesnej jutrzenki

Krzycz, Ameryko krzycz
Wierz w to co pokazują ci
Bohaterowie i oszuści

*teamster – (potocznie) leniwa osoba która nic nie robi a korzyści czerpie z zastraszania innych[/tab]

[/tabs]