Before the Lobotomy

 Before the Lobotomy

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Dreaming’s
I was only dreaming
Of another place in time
Where my family’s from

Singing’s
I can hear them singing
When the rain had washed away
All these scattered dreams

Dying’s
Everyone’s reminded
Hearts are washed in misery
Drenched in gasoline

Laughter’s
There is no more laughter
Songs of yesterday
Now live in the underground

Life before the lobotomy
Christian sang the eulogy
Sign my love a lost memory
From the end of the century

Well it’s enough to make you sick
To cast a stone to throw a brick
When the sky is falling down
It burned your dreams into the ground

Christian’s lesson is what he’s been sold
We are normal and self-controlled
Remember to learn to forget
Whiskey shots and cheap cigarettes

Will i’m not stoned
I’m just fucked up
I got so high i can’t stand up
I’m not curned cause I’ve been blessed
I’m not in love cause I’m a mess

Like refugees
We’re lost like refugees
Like Refugees
We’re lost like refugees
The brutality of reality
Is the freedom that keeps me from

Dreaming
I was only dreaming
Of another place in time
Where my family’s from.

Singing
i can hear them singing
When the rain had washed away
All these scattered dreams

Dying
Everyone’s reminded
hearts are washed in misery
Drenched in gasoline

Laughter
there is no more laughter
Songs of yesterday
Now live in the underground[/tab]
[tab]Marzenie
Tylko marzyłem
O innym miejscu i czasie,
skąd pochodzi moja rodzina.

Śpiew
Słyszę ich śpiew
Gdy deszcz zmył,
wszystkie porzucone sny

Umierając
Wszyscy pamiętają
Serca obmyte w nieszczęściu,
przesiąknięte benzyną

Śmiech
Nie ma więcej śmiechu
Wczorajsze piosenki,
teraz żyją w podziemiach.

Życie przed lobotomią
Christian śpiewał psalm pochwalny
Zaznacz mą miłość zatraconym wspomnieniem
Z końca stulecia

To wystarczająco byś był zdegustowany
by rzucić kamień i cegłę.
Kiedy niebo spada w dół,
wypaliło twoje sny do cna.

Lekcja Christiana była tym za co został sprzedany.
Jesteśmy normalni i opanowani.
Pamiętaj, aby nauczyć się zapominać,
kieliszków whisky i tanich papierosów

Czy nie jestem naćpany
tylko popieprzony
Tak bardzo się naćpałem że nie mogę stać
nie jestem przeklęty gdyż zostałem pobłogosławiony,
nie zakochałem się gdyż jestem w ruinach

Jak uchodźcy
jesteśmy zagubieni jak uchodźcy
Jak uchodźcy
Jesteśmy zagubieni jak uchodźcy
Brutalność rzeczywistości
Jest wolnością która mnie utrzymuje od

Marzenia
Tylko marzyłem
O innym miejscu i czasie,
skąd pochodzi moja rodzina.

Śpiew
Słyszę ich śpiew
Gdy deszcz zmył,
wszystkie porzucone sny.

Umierając
Wszyscy pamiętają
Serca obmyte w nieszczęściu,
przesiąknięte benzyną.

Śmiech
Nie ma więcej śmiechu
Wczorajsze piosenki,
teraz żyją w podziemiach…[/tab]
[/tabs]