Coming Clean

Coming Clean

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Seventeen and strung out on confusion
Trapped inside a roll of disillusion
I found out what it takes to be a man
Mom and Dad will never understand

Secrets collecting dust but never forget
Skeletons come to life in my closet

I found out what it takes to be a man
Mom and Dad will never understand
What’s happening to me

Seventeen and coming clean for the first time
I finally figured out myself for the first time
I found out what it takes to be a man
Mom and Dad will never understand
What’s happening to me[/tab]
[tab]Siedemnaście lat i roztrzęsiony w zamęcie
Uwięziony w środku beczki rozczarowania
Znalazłem to co pozwala stać się mężczyzną
Mama i Tata nigdy nie zrozumieją

Sekrety pokrywają się kurzem ale nigdy nie zostaną zapomniane
Wstydliwa tajemnica weszła w życie z mojego schowka

Znalazłem to co pozwala stać się mężczyzną
Mama i Tata nigdy nie zrozumieją tego
co się ze mną dzieje

Siedemnaście lat i ujawnienie dla pierwszego razu
Ja w ostatecznym rozrachunku dla pierwszego razu
Znalazłem to co pozwala stać się mężczyzną
Mama i Tata nigdy nie zrozumieją tego
co się ze mną dzieje[/tab]
[/tabs]