Dreamcatcher

Dreamcatcher

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Dream Catcher, what’s the matter?
Where have all my dreams gone?
Nightmares and blank stares
And thoughts of you
years have gone.

[Chorus]
Dreamcatcher, what’s the matter?
Face of my youth
Foresaken, hearts breakin’
Ask for the truth

Confess my loneliness
at midnight, my darkest hours
Dreaming you’re feeling down
Hearts like a thunder shower

Dream Catcher, give me laughter
Face of my youth
Foresaken, heart’s breakin’
Search for the truth

At the end of the night
Catch my dreams tonight
Will you shelter me from dreaming of my….

Dream Catcher, what’s the matter?
Where have all my dreams gone?
Nightmares and blank stares
And thoughts of you
years have gone.

Dream Catcher, what’s matter?
Face of my youth
Foresaken, heart’s breakin’
Search for the truth

Confess my loneliness
at midnight, my darkest hours
Fearing now, dreaming of
Hearts like a thunder shower

Dreamcatcher, what’s the matter?
Face of my youth
Foresaken, hearts breakin’
Search for the truth

At the end of the night
You can catch my dreams tonight
Will you shelter me from dreaming
of my darkest …[/tab]
[tab]Łowco marzeń, co się stało?
Gdzie podziały się wszystkie moje marzenia?
Koszmary i puste spojrzenia
I myśli o Tobie,
Minęły lata.

[Refren]
Łowco marzeń, co się stało?
Oblicze mojej młodości
Opuszczone, serce rozbite,
Proszę o prawdę,

Przyznaję się do samotności,
o północy, moje najciemniejsze chwile,
Marzę, że czujesz się źle,
Jak serca w burza z deszczem.

Łowco marzeń, rozbaw mnie
Oblicze mojej młodości
Opuszczone, serce rozbite,
Poszukuje prawdy.

Pod koniec nocy,
Schwytaj moje marzenia tej nocy,
Uchronisz mnie przed marzeniem o mej…?

Łowco marzeń, co się stało?
Gdzie podziały się wszystkie moje marzenia?
Koszmary i puste spojrzenia
I myśli o Tobie,
Minęły lata.

Łowco marzeń, co się stało?
Oblicze mojej młodości
Opuszczone, serce rozbite,
Poszukuje prawdy.

Przyznaję się do samotności,
o północy, moje najciemniejsze chwile,
Obawiam się teraz, marzyć o,
Sercach jak burza z deszczem.

Łowco marzeń, co się stalo?
Oblicze mojej młodości
Opuszczone, serce rozbite,
Poszukuje prawdy.

Pod koniec nocy,
Możesz zchwytać moje marzenia tej nocy
Uchronisz mnie przed marzeniem,
o mojej najciemniejszej… ?[/tab]
[/tabs]