East Jesus Nowhere

East Jesus Nowhere

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]And we will see, how godless of a nation we have become!

Raise your hands now to testify
Your confession will be crucified
You’re a sacrificial suicide
like a dog that’s been sodomized
Stand up! – All the white boys
Sit down! – All the black girls
You’re the soldiers of the new world

Put your faith in miracle
And it’s non-denominational
Join the choir we will be singing
In the church of wishful thinking

A fire burns today
Of blasphemy and genocide
The sirens of decay
Will infiltrate the faith fanatics

Oh bless me lord for I have sinned
It’s been a lifetime since I last confessed
I therw my crutches in „The river
of a shadow of doubt”
And i’ll be dressed in my Sunday best

Say a prayer for the family
Drop a coin for humanity
Ain’t this uniform so flattering?
I never asked you a god damned thing

A fire burns today
Of blasphemy and genocide
The sirens of decay
Will infiltrate the faith fanatics

Don’t test me
Second Guess me
Protest Me
You will disappear

I want to know who’s allowed to breed
All the dogs who never learned to read
Missionary politicians
And the cops of a new religion

A fire burns today
of blasphemy and genocide
The sirens of decay
Will infiltrate the inside[/tab]
[tab]I zobaczymy, jak bezbożnym narodem się staliśmy!

Unieś swoje ręce by zeznawać
Twoja spowiedź będzie ukrzyżowana
Jesteś ofiarnym samobójcą
Jak pies, który odbył stosunek analny
Wstańcie!- wszyscy biali chłopcy
Usiądźcie!- wszystkie czarnoskóre dziewczęta
Jesteście żołnierzami nowego świata

Przedstaw swoją wiarę w cud
To nie wyznaniowe
Dołącz do chóru, w którym będziemy śpiewać
W kościele pragnącym życzeń

Dziś płonie ogień
Bluźnierstwa i ludobójstwa
Syreny rozpadu
Przesączą fanatyków wiary

Oh, pobłogosław mnie Panie, bo zgrzeszyłem
Minęło tyle czasu odkąd ostatnio się spowiadałem
Wyrzuciłem swoje kule do „rzeki
cienia wątpliwości”
I będę ubrany w odświętne ubranie

Pomódl się za rodzinę
Upuść monetę dla ludzkości
Czy ten mundur nie jest twarzowy?
Nigdy nie prosiłem cię Boże o przeklętą rzecz

Dziś płonie ogień
Bluźnierstwa i ludobójstwa
Syreny rozpadu
Przesączą fanatyków wiary

Nie sprawdzaj mnie
Zwątp we mnie
Sprzeciw mi się
A Znikniesz

Chcę wiedzieć kto pozwolił wyhodować
Wszystkie psy, które nigdy nie nauczyły się czytać
Misyjni politycy
I gliny nowej religii

Dziś płonie ogień
Bluźnierstwa i ludobójstwa
Syreny rozpadu
Przesączą fanatyków wiary[/tab]
[/tabs]