Good Riddance

Good Riddance

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Another turning point,a fork stuck in the road
Time grabs you by the wrist, directs you where to go.
So make the best of this test, and don’t ask why.
It’s not a question, but a lesson learned in time.

It’s something unpredictable, but in the end is right.
I hope you had the time of your life.

So take the photographs, and still frames in your mind.
Hang it on a shelf of good health and good time.
Tattoos of memories and dead skin on trial.
For what it’s worth, it was worth all the while

It’s something unpredictable, but in the end is right
I hope you had the time of your life.

It’s something unpredictable, but in the end is right
I hope you had the time of your life.

It’s something unpredictable, but in the end is right
I hope you had the time of your life.[/tab]
[tab]Kolejny punkt zwrotny, rozwidlenie drogi
Czas ciągnie cię za nadgarstki i kieruje dokąd iść.
Więc weź z tej próby to co najlepsze i nie pytaj dlaczego.
To nie pytanie, ale lekcja zaliczona w porę.

Coś nieprzewidywalnego, ale kończącego się dobrze.
Mam nadzieję, że przeżyłeś swoje życie jak najlepiej.

Więc weź zdjęcia, ciągle tkwiące w ramkach twojego umysłu.
Odstaw je na półkę dobrego zdrowia i czasu.
Tatuaż pamięci i martwa skóra na próbę.
Dla tego co są warte, były warte cały czas.

Coś nieprzewidywalnego, ale kończącego się dobrze.
Mam nadzieję, że przeżyłeś swoje życie jak najlepiej.

Coś nieprzewidywalnego, ale kończącego się dobrze
Mam nadzieję, że przeżyłeś swoje życie jak najlepiej

Coś nieprzewidywalnego, ale kończącego się dobrze
Mam nadzieję, że przeżyłeś swoje życie jak najlepiej.[/tab]
[/tabs]