Homecoming

Homecoming

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Part I: The death of St. Jimmy

My heart is beating from me
I am standing all alone
Please call me only if you are coming home
Waste another year flies by
Waste a night or two
You taught me how to live

In the streets of shame
Where you’ve lost your dreams in the rain
There’s no signs of hope
The stems and seeds of the last of the dope
There’s a glow of light
The St. Jimmy is the spark in the night
Bearing gifts and trust
The fixture in the city of lust.

What the hell’s your name?
What’s your pleasure and what is your pain?
Do you dream too much?
Do you think what you need is a crutch?

In the crowd of pain St. Jimmy comes without any shame
He says “we’re fucked up”
But we’re not the same
And mom and dad are the ones you can blame

Jimmy died today

He blew his brains out into the bay
In the state of mind,it’s my own private suicide

Part II: East 12th ST.

Well nobody cares
Well nobody cares
Does anyone care if nobody cares?

Jesus filling out paperwork now
At the facility on east 12th st.
He’s not listening to a word now
He’s in his own world
And he’s daydreaming
He’d rather be doing something else now
Like cigarettes and coffee with the underbelly
His life’s on the line with anxiety now
And she had enough
And he had plenty

Somebody get me out of here
Anybody get me out of here
Somebody get me out of here
Get me the fuck right out of here

So far away
I don’t want to stay
Get me out of here right now
I just wanna be free
Is there a possibility?
Get me out of here right now
This life like dream ain’t for me

Part III: Nobody likes you!

I fell asleep while watching Spike TV
After 10 cups of coffee
And you’re still not here
Dreaming of a song
But something went wrong
And you can’t tell anyone
Cause no one’s here

Left me here alone
And I should have stayed home
After 10 cups of coffee
I’m thinking, where’d you go?

Nobody likes you,
Everyone left you
Where’d you go?
They’re all out without you havin’ fun
Where’d you go?

Everyone left you
Nobody likes you,
Where’d you go?
They’re all out without you havin’ fun
Where’d you go…go…go…go…

Part IV Rock and roll girlfriend
*written and sung by Tre’

Geez

I got a rock and roll band
I got a rock and roll life
I got a rock and roll girlfriend
And another ex-wife
I got a rock and roll house
I got a rock and roll car
I play the shit out the drums
And I can play the guitar
I got a kid in new york
I got a kid in the bay
I haven’t drank or smoked nothin’
In over 22 days
So get off my case
Off of my case
Off of my case!

Part V: We’re coming home again

Here they come marching down the street
Like a desperation murmur of a heart beat
Coming back from the edge of town
Underneath their feet

The time has come and it’s going nowhere
Nobody ever said that life was fair now
Go-carts and guns are treasures they will bear
In the summer heat

The world is spinning
Around and around
Out of control again
The 7-11 to the fear of breaking down

So send my love a letterbomb
And visit me in hell
We’re the ones going

Home
We’re coming home again

I started fuckin’ running
As soon as my feet touched the ground
We’re back in the Barrio
But to you and me, that’s jingle town

Home
We’re coming home again

Nobody likes you,
Everyone left you
They’re all out without you, havin’ fun[/tab]
[tab]I. Śmierć św. Jimmiego

Moje serce wyrywa mi się z piersi
Stoję zupełnie sam. Proszę daj mi znać
Jak tylko wrócisz do domu
Strata, kolejny rok przeleciał.
Strata, noc lub dwie
Nauczyłeś mnie jak żyć

Na ulicach wstydu
Gdzie straciłeś swoje marzenia w deszczu
Gdzie nie ma znaku nadziei
Łodygi i nasiona w końcówce towaru
Jest tam snop światła.
Św. Jimmy jest iskrą pośród nocy
Dźwiga prezenty i zaufanie.
Dodatek w mieście żądzy

„Jak ci do diabła na imię?”
Z czego czerpiesz przyjemność a z czego ból?
Czy marzysz za dużo?
Myślisz, że to, czego potrzebujesz to krok?

Z tłumu bólu wyłania się św. Jimmy bez cienia wstydu
Mówi „Jesteśmy popieprzeni”
Ale nie tacy sami
A mama i tata są tymi, których możesz winić

Jimmy umarł dziś

Zdmuchnął swój łeb do zatoki
W stanie umysłu
W moim własnym, prywatnym samobójstwie

II. Ulica Wschodnia 12

I nikogo to nie obchodzi…
i nikogo to nie obchodzi
Czy kogoś to obchodzi jeśli nikogo to nie obchodzi? x2

Jezus wypełnia właśnie papierkową robotę
W urzędzie na Wschodniej 12
Nie słyszy teraz nawet słowa
Jest teraz we własnym świecie i śni na jawie
Wolałby robić teraz co innego
Jak papierosy i kawa z Underbelly
Jego życie to teraz lęk
A ona ma już dość
A on miał już sporo

Niech ktoś mnie stąd zabierze
Ktokolwiek niech mnie stąd zabierze
Niech ktoś mnie zabierze
Zabierzcie mnie kurwa stąd

Tak daleko
Nie chcę tu zostać
Zabierzcie mnie stąd teraz
Chcę tylko być wolny
Czy jest taka możliwość?
Zabierzcie mnie stąd w tej chwili
To życie jak sen nie jest dla mnie

III. Nikt Cię nie lubi

Zasnąłem oglądając Spike TV,
po 10 filiżankach kawy
A ciebie wciąż nie ma.
Śniłem o piosence,
ale coś poszło źle,
i nie możesz tego powiedzieć nikomu,
bo nikogo tu nie ma.

Opuszczony tu,
podczas gdy powinienem zostać w domu.
Po 10 filiżankach kawy,
myślę gdzie poszłaś?

Nikt cię nie lubi,
wszyscy cię opuścili,
Gdzie poszłaś?
Wyszli gdzieś i bawią się bez ciebie
Gdzie poszłaś?

Wszyscy cię opuścili,
Nikt cię nie lubi
Gdzie poszłaś?
Wyszli gdzieś i bawią się bez ciebie
Gdzie poszłaś?

IV. Rock & Rollowa dziewczyna
*napisana i zaśpiewana przez Tre’

Rany

Mam rock&rollową kapelę
Mam rock&rollowe życie
Mam rock&rollową dziewczynę
I kolejną, byłą żonę
Mam rock&rollowy dom
Mam rock&rollowy samochód
Wymiatam na perkusji
I mogę grać na gitarze
Mam dzieciaka w Nowym Yorku
Mam dzieciaka w Zatoce
Nie piłem i nie paliłem nic
Przez ponad 22 dni
Więc odczep się od moich spraw
Odczep się od moich spraw!
Odczep się od moich spraw!

V. Wracamy do domu

Nadchodzą maszerując w dół ulicy
Jak szmer desperacji bijącego serca
Wracają ze skraju miasta
Pod ich stopami,

Nadszedł czas i zdąża donikąd
Nikt nie powiedział, że życie jest teraz fair
Gokarty i broń to skarby, które wyniosą
W letnim upale

Świat kręci się
wciąż i wciąż
Znów poza kontrolą
Z 7-11 w strachu przed załamaniem

Więc wyślij mojej ukochanej bombę w liście
I odwiedź mnie w piekle
Jesteśmy tymi, którzy wracają do domu

Dom
Wracamy znów do domu. x2

Zacząłem pieprzony bieg
Tak szybko jak moje stopy dotknęły ziemi
Jesteśmy z powrotem w Barrio [?]
Ale dla mnie i dla ciebie, to Jingle Town

Dom
Wracamy znów do domu. x8

Nikt cię nie lubi,
wszyscy cię opuścili,
wyszli gdzieś i bawią się bez ciebie![/tab]
[/tabs]