Know Your Enemy

Know Your Enemy

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well, gotta know the enemy

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well, gotta know the enemy

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well, gotta know the enemy

Violence is an energy
Against the enemy
Violence is an enemy

Bringing on the fury
the chior infantry
Revolt against the honor to obey (oo oo oh)

Overthrow the effigy
The vast majority
Burning down the foreman of control (oh oh oh)

Silience is the enemy
Against your urgency
So rally up the demons of your soul (oh oh oh)

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well gotta know the enemy

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well gotta know the enemy

The insurgency will rise
When the bloods been sacrificed
Dont be blinded by the lies
In your eyes.

Violence is an energy (oh oh oh)
From here to enternity (oh oh oh)
Violence is an energy (oh oh oh)
silence is the enemy
So gimme gimme revolution

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well gotta know the enemy

Do you know the enemy?
Do you know your enemy?
Well gotta know the enemy

Overthrow the effigy
The vast majority
Burning down the foreman of control (oh oh oh)

Silence is the enemy
Against your urgency
So rally up the demons of your soul (oh oh oh)[/tab]
[tab]Czy znasz wroga?
Czy znasz swojego wroga?
Więc, musisz poznać wroga

Czy znasz wroga?
Czy znasz swojego wroga?
Więc, musisz poznać wroga

Czy znasz wroga?
Czy znasz swojego wroga?
Więc, musisz poznać wroga

Przemoc jest energią
Przeciw wrogowi
Przemoc jest wrogiem

Wywołując furię
Dziecięcy chór
Bunt przeciw posłuszeństwu honorowi

Obal wizerunek
Znacznej większości
Paląc przywódcę kontroli

Cisza jest wrogiem
Przeciw twojemu zaniepokojeniu
Więc zwołaj demony swojej duszy

Czy znasz wroga?
Czy znasz swojego wroga?
Więc, musisz poznać wroga

Czy znasz wroga?
Czy znasz swojego wroga?
Więc, musisz poznać wroga

Powstanie wzrośnie
Kiedy krew będzie poświęcona
Nie bądź zaślepiony kłamstwami
W twoich oczach

Przemoc jest energią
Stąd do wieczności
Przemoc jest energią
Cisza jest wrogiem
Więc daj mi, daj mi rewolucję

Czy znasz wroga?
Czy znasz swojego wroga?
Więc, musisz poznać wroga

Czy znasz wroga?
Czy znasz swojego wroga?
Więc, musisz poznać wroga

Obal wizerunek
Znacznej większości
Paląc przywódcę kontroli

Cisza jest wrogiem
Przeciwko twojemu zaniepokojeniu
Więc zwołaj demony swojej duszy[/tab]
[/tabs]