Maria

Maria

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]She smashed the radio
with the board of education
turn up the static left of
the state of the nation

Turn up the flame
step on the gas
burning the flag at half mast
she’s a rebel’s forgotten son
an export of the revolution

She is the first voice
of the last ones in the line
she’ll drag the lake
to keep the vendetta alive

Bring in the head of the government
the dog ate the document
somebody shot the President
and noone knows where Maria went?

Maria,
Maria,
Maria, where did you go?…

Be careful what your offering
your breath lacks the convicion
drawing the line in the dirt
because the last decision… is no![/tab]
[tab]Ona rozbiła radio
tablicą edukacji
tłumacząc się
pozycją narodową (bądź: odwracając się od przywódców narodowych)

Wznieciła ogień
noga na gazie
paląca się na wpół wywieszona flaga
ona jest synem zapomnianego buntu
eksportem rewolucji

Ona jest pierwszym głosem
ostatniego w szeregu
Ona przeniesie jeziora
by zemsta nie umarła

Przynieś głowę rządzącego
Pies zjadł dokument
Ktoś strzelił do prezydenta
i nikt nie wie gdzie jest Maria?

Maria,
Maria,
Maria, gdzie poszłaś ?

Bądź ostrożny w tym co Ci oferują
Twemu oddechopwi brakuje pewności
rysujesz linię w brudzie
(lub, wg. tłumacza: plączesz się w swoich słowach)
ponieważ ostatnią decyzją… jest nie![/tab]

[/tabs]