Murder City

Murder City

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Desperate
But not hopeless
I feel so useless
In the murder city
Desperate
But not helpless
The clock strickes midnight
In the murder city

I’m wide awake
After the riot
This demonstration
Of our anguish
This empty laughter
Has no reason
Like a bottle
Of your favorite poison

We are the last call
And we’re so pathetic

Desperate
But not hopeless
I feel so useless
In the murder city
Desperate
But not helpless
The clock strickes midnight
In the murder city

Christian’s crying
In the bathroom
And I just want to
Bum a cigarette
We’ve come so far,
we’ve been so wasted
It’s written
All over our faces

We are the last call
And we’re so pathetic

Desperate
But not hopeless
I feel so useless
In the murder city
Desperate
But not helpless
The clock strickes midnight
In the murder city

Desperate
But not hopeless
I feel so useless
In the murder city
Desperate
But not helpless
The clock strickes midnight…[/tab]
[tab]Zdesperowany
Ale nie zrozpaczony
Czuję się tak bezużyteczny
W mieście morderstwa
Zdesperowany
Ale nie bezradny
Zegar wybija północ
W mieście morderstwa

Jestem całkowicie rozbudzony
Po zamieszkach
Ta demonstracja
Naszej udręki
Ten pusty śmiech
Nie ma żadnej przyczyny
Jak butelka
Twojej ulubionej trucizny

Jesteśmy ostatnimi wezwanymi
I jesteśmy tak żałośni

Christian płacze
W łazience
A ja chcę tylko
Zapalić papierosa
Przeszliśmy tak wiele,
Zostaliśmy tak zmarnowani
To jest napisane
Na wszystkich naszych twarzach[/tab]
[/tabs]