Redundant

Redundant

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]We’re living in repetition.
Content in the same old shtick again.
Now the routine’s turning to contention,
Like a production line going a over and a over and a over, roller coaster

Now I cannot speak, I lost my voice
I’m speechless and redundant
'Cause I love you’s not enough
I’m lost for words.

Choreographed and lack of passion
Prototypes of what we were
Went full circle ’til I’m nauseous
Taken for granted now
I waste it, faked it, ate it, now i hate it

'Cause I cannot speak, I lost my voice
I’m speechless and redundant
'Cause I love you’s not enough
I’m lost for words.

Now I cannot speak, I lost my voice
I’m speechless and redundant
'Cause I love you’s not enough
I’m lost for words.

Now I cannot speak, I lost my voice
I’m speechless and redundant
'Cause I love you’s not enough
I’m lost for words.[/tab]
[tab]Żyjemy ciągle tak samo
w tym samym starym gównie
Ta rutyna prowadzi do nikąd,
Jak linia produkcyjna pracująca ciągle i ciągle…

Nie mogę mówić, straciłem głos.
Jestem niemy i niepotrzebny.
Ponieważ nie kocham Cię wystarczająco.
Straciłem słowa.

Schematy i brak namiętności.
Prototypy którymi byliśmy.
Zakreślałem koło dopóki nie wywołałem mdłości.
Brany za rzecz oczywistą teraz.
Teraz zniszczyłem to, sfałszowałem to, zmarnowałem to, teraz nienawidzę tego.

Nie mogę mówić, straciłem głos.
Jestem niemy i niepotrzebny.
Ponieważ nie kocham Cię wystarczająco.
Straciłem słowa.[/tab]
[/tabs]