She

She

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]She, she screams in silence
A sullen riot penetrating through her mind
Waiting for a sign
To smash the silence with the brick of self control

Are you locked up in a world
That’s been planned out for you?
Are you feeling like a social tool without a use?
Scream at me until my ears bleed
I’m taking heed just for you

She, she’s figured out
That all her doubts are someone else’s point of view
Waking up this time
To smash the silence with the brick of self control[/tab]
[tab]Ona krzyczy w ciszy
Ponury bunt przenika jej umysł
Czeka na znak,
By rozbić ciszę cegłą samokontroli

Czy jesteś zamknięta w świecie,
Który został zaplanowany nie dla ciebie?
Czy czujesz się jak bezużyteczne społeczne narzędzie?
Krzycz na mnie, dopóki moje uszy nie zaczną krwawić
Tylko ciebie biorę pod opiekę

Ona zdała sobie sprawę,
Że wszystkie jej wątpliwości są czyims innym punktem widzenia
budząc sie
By rozbić ciszę cegłą samokontroli[/tab]
[/tabs]