She’s A Rebel

She’s A Rebel

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]She’s a rebel
She’s a saint
She’s salt of the earth
And she’s dangerous

She’s a rebel
Vigilante
Missing link on the brink
Of destruction

From Chicago to Toronto
She’s the one that they
Call old whatsername

She’s the symbol
of resistance
and she’s holding on my
heart like a hand grenade

Is she dreaming
what I’m thinking
Is she the mother of all bombs
gonna detonate

Is she trouble
like I’m trouble
make it a double
twist of fate
or a melody that

She sings the revolution
the dawning of our lives
she brings this liberation
that I just can’t define
nothing comes to mind
[x2]

She’s a rebel
She’s a saint
She’s salt of the earth
And she’s dangerous

She’s a rebel
Vigilante
Missing link on the brink
Of destruction

She’s a rebel
She’s a saint
She’s salt of the earth
And she’s dangerous

She’s a rebel
Vigilante
Missing link on the brink
Of destruction

She’s a rebel, She’s a rebel, She’s a rebel, And she’s dangerous
[x2][/tab]
[tab]Ona jest buntowniczką,
Ona jest święta,
Jest solą na Ziemi
I jest groźna.

Ona jest buntowniczką,
Stróżem,
Brakującym ogniwem
na granicy zagłady.

Z Chicago do Toronto
Jedyna z nich!
Mówcie po jej starym imieniu.

To symbol
Sprzeciwu
Trzyma moje
serce jak ręczny granat.

Czy ona marzy
to co myślę?
To matka bomb,
Zamierza wybuchnąć,

Ma kłopoty?
To ja jestem kłopotem.
Robi podwójne
Skręty przeznaczenia
To melodia tego

Ona śpiewa o rewolucji
O Celu naszego życia
Ona przynosi to wybawienie
Którego nie mogę zdefiniować
Nic nie przychodzi na myśl.
[2x]

Ona jest buntowniczką
Ona jest święta
Ona jest solą świata
i jest niebezpieczna.

Ona jest buntowniczką,
stróżem,
Brakującym ogniwem
na granicy zagłady.

Ona jest buntowniczką,
Ona jest święta,
Jest solą na Ziemi
I jest groźna.

Ona jest buntowniczką,
stróżem,
Brakującym ogniwem
na granicy zagłady.

Ona jest buntowniczką, ona jest buntowniczką, ona jest buntowniczką, i jest niebezpieczna.
[x2][/tab]
[/tabs]