Strangeland

Strangeland

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Looking at the clouds in the sky
floating image in my mind?
Now I wonder where this place is from

Evidence is everywhere
I start to run, now I’m scared?
Strange beings all around.
Everyone come to this place I’ve found

I’m feeling phyced
walking?wonder why
All my joys are open
No more crimes

My eyes are clear and now I’m cured
I only wanna be for sure
Get in my mind and you will find
Mother love from all mankind?[/tab]
[tab]Patrzę na chmury na niebie
Otwieram obrazy w umyśle
Zastanawiam się gdzie to miejsce jest

Dowód jest wszędzie
Zaczynam biec, jestem przestraszony
Obcy są wszędzie
Każdy przychodzi do tego miejsca które znalazlem

Ja czuje się fizycznie
wychodzony, dlaczego
Wszystko moje radości ujawnione
Już więcej nie zrobię nuic złego

Moje oczy są czyste, wyleczyłem się
Tylko ja chcę być na pewno

Weź mój umysł i znajdź
matkę kochającą każdy rodzaj ludzki[/tab]
[/tabs]