Sweet Children

Sweet Children

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]See a young girl so soft and blonde
Doesn’t attack me but she did once
Intoxications in her veins
Sweet young boy plays with her brain
Lydia’ll bring to life
What are your chance not to oblige
Putting his hand on her thigh
Ability has now been ripped
Take it away,
I’d rather sit Sweet children, sweet children, sweet children
Remember when?

Johnny’s playing fun and games, or else he’s ?
in the storage shed?
Running from the light of day, or maybe lie and celebrate
The funny circus from his head
Follow me if you understand
I’ll trick her so she’ll do it
Then I’ll sing and now we run Sweet children, sweet children, sweet children
Remember when?

Sweet children, sweet children, sweet children Remember when?[/tab]
[tab]Zobacz młodą dziewczynę tak delikatną i blondwłosą
Nie atakuje mnie, ale raz tak zrobiła
Zatrucie w jej żyłach
Słodki młody chłopiec bawi się z jej mózgiem
Lidia powróci do życia
Jaka jest twoja szansa bez zobowiązania
Kładąc rękę na jej udzie
Ruchliwość została teraz ograniczona
Zabieraj to, wolę raczej posiedzieć
Słodkie dzieciaczki, słodkie dzieciaczki, słodkie dzieciaczki, pamiętasz kiedy?

Johnny bawi się i gra albo jeszcze jest w rupieciarni?
Ucieka przed światłem dziennym lub może kłamie i celebruje
Zabawny cyrk z jego głowy
Podążaj za mną jeśli rozumiesz
Oszukam ją więc ona to zrobi
Wtedy będę śpiewać, a teraz biegniemy

Słodkie dzieciaczki, słodkie dzieciaczki, słodkie dzieciaczki, pamiętasz kiedy[/tab]
[/tabs]