Tired Of Waiting For You

Tired Of Waiting For You

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]So tired
Tired of waiting for you
I was a lonely soul
I had nobody till I met you
But you keep me waiting all of the time
What can I do?

It’s your life
And you can do what you want
Do what you like
But please don’t keep me waiting
Please don’t keep me waiting
Cause i’m so tired
Tired of waiting
Tired of waiting for you[/tab]
[tab]Bardzo zmęczony
Zmęczony czekaniem na ciebie
Byłem samotną duszą
Nie miałem nikogo aż spotkałem ciebie
Ale ty każesz mi czekać przez cały czas
Co mogę zrobić?

To twoje życie
I możesz robić co chcesz
Rób co ci się podoba
Ale proszę nie każ mi czekać
Proszę nie każ mi czekać
Bo jestem bardzo zmęczony
Zmęczony czekaniem
Zmęczony czekaniem na ciebie[/tab]
[/tabs]