Uptight

Uptight

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]I woke up on the wrong side of the floor
made made my way trough the front door
broke my endgagement with myself
perfect pictue of bad health
another notch scratched on my belt
the future just ain’t what it used to be

i got a new start on a dead end road
peaked
peaked out on reaching new lows
owe i pald off all my debts to myself
perfect picture of bad health
another notch scralched on my bell
the future’s in my living room

uptight i’m nag with a gun
all night suicides last call
i’ve been uptight all nicht
i’m a son of a gun
uptight i’m a nag with a gun[/tab]
[tab]Obudziłem się z niewłaściwej strony
Skierowałem się do drzwi wyjściowych
Zerwałem związek z samym sobą
Idealny obraz złego zdrowia
Kolejny krzyżyk skreślony na moim pasku
Przyszłość po prostu nie jest taka jak powinna być

Rozpocząłem nowy start w martwym końcu drogi
Wspiąłem się osiągając nowe poziomy niskości
Zobowiązany, spłaciłem wszystkie długi wobec samego siebie
Idealny obraz złego zdrowia
Kolejny krzyżyk skreślony na moim pasku
Przyszłość po prostu nie jest taka jak powinna być

Spięty, jestem zdechlakiem ze spluwą
Każdej nocy, samobójstwo jest ostatnim wezwaniem
Byłem spięty każdej noc
Jestem synem spluwy[/tab]
[/tabs]