Worry Rock

Worry Rock

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Another sentimental argument
and bitter love
fucked without a kiss again
and dragged it trough the mud
yelling at brick walls and punching windows made of stone
the worry rock hast turned to dust
and fallen on our pride.

A knocked down dragged out fight
fat lips and open wounds
another wasted night
and no one will take the fall

Where do we go from here?
and what did you do with the directions?
promise me no dead end streets,
and I’ll gurantee we’ll have the road.

A knocked down dragged out fight
fat lips and open wounds
another wasted night
and no one will take the fall

Another sentimental argument
and bitter love
fucked without a kiss again
and dragged it trough the mud

Where do we go from here?
and what did you do with the directions?
promise me no dead end streets,
and I’ll gurantee we’ll have the road.
and I’ll gurantee we’ll have the road.
and I’ll gurantee we’ll have the road.[/tab]
[tab]Następny sentymentalny argument
i gorzka miłość
Spieprzony znów bez pocałunku
I ciągnięty przez błoto
Krzycząc na ceglane ściany i dziurawiąc okno zrobione z kamieni
Ciężki kamień zmienił się w kurz
I spadł na naszą dumę

Powalony wywleczony bez walki
Spuchnięte wargi i otwarte rany
Następna zmarnowana noc
I nikt nie podał dłoni

Gdzie pójdziemy stąd?
Co zrobiłaś ze wskazówkami?
Obiecaj mi – żadnych ślepych zaułków
A ja zagwarantuję, że to będzie nasza droga[/tab]
[/tabs]