409 In Your Coffemaker

409 In Your Coffemaker

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]I sit in the state of a daydream
With all of your words flying over my head
Even more time gets wasted
In a daze
It should seem obvious to you
Your screams and cries are never going to work
And all of your time gets wasted
In my daze
And I'm looking back now
At where I have gone wrong
And why I could not seem to get along
My interests are longing
To break from these chains
These chains that control
My future's aim…
I sit in the state of a daydream
With all of your words flying over my head
Even more time gets wasted
In a daze
Maybe I'm just too damn lazy
Or maybe I was just brainwashed to think that way
And all of your time gets wasted
In my daze[/tab]
[tab]Siedzę marząc
wszystkie twoje słowa latają ponad moją głowę
Więcej czasu zmarnowanego
W oszołomieniu

To powinno zdawać się oczywistym dla ciebie
Twoje krzyki i płacze nie dadzą nigdy rezultatu
Cały twój czas został zmarnowany
W moim oszołomieniu

Oglądam się teraz za siebie
Na to gdzie gdzie zbłądziłem
I dlaczego nie mógłem dać sobie rady
Moje korzyści są długie
uwolnić się z tych łańcuchów
Te łańcuchy to panowanie nad sobą
Mój cel przyszłości.

Siedzę marząc
wszystkie twoje słowa latają ponad moją głowę
Więcej czasu zmarnowanego
W oszołomieniu

Może jestem zbyt cholernie leniwy
lub może miałem pranie mózgu by mysleć w ten sposób
Cały twój czas został zmarnowany
W moim oszołomieniu

Oglądam się teraz za siebie
Na to gdzie gdzie zbłądziłem
I dlaczego nie mógłem dać sobie rady
Moje korzyści są długie
uwolnić się z tych łańcuchów
Te łańcuchy to panowanie nad sobą
Mój cel przyszłości .

Patrzę
wstecz
Gdzie ja
było źle.
i dlaczego ja –
Nie mógłem mieć wrażenia
Nie mógłem mieć wrażenia
że dam sobie radę.[/tab]

[/tabs]