All the time

All the time

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]All the time
everytime i need it
whats the time?
i’d say the time is right
here’s to me
lets find another reason
down the hatch
and a bad attidue
salud

wasting time
wasting time
down a bum ruck road
and i don’t know
where the hell it’ll go
heirlooms and huffing fumes
and i’m picking up the pace
and i’m gonna smah
straight into a wall
all the time
a 'new years resolution’
how soon that we forget
doing time
loving every minute
live it up on
another let down
salud

promises promises
it was all set in stone
cross my heart
and hope to die

sugar fix
dirty tricks
and a trick question
guess i should have read
between the lines
having the time
of my life

watch in the clock tick
all the time
where did all the time go?
it’s too late to say good night
time flies when you’re having fun
times up when you work like a dog
salude[/tab]
[tab]Cały czas
Za każdym razem tego chcę
Jaki jest czas?
Powiedziałbym że czas jest dobry
Jest teraz dla mnie
Znajdźmy inny powód
Spuść właz
I złe nastawienie

Marnując czas
Marnując czas

Zjeżdżając hałaśliwie drogą
I nie wiem
Dokąd to piekło prowadzi
Wiszący następcy i drażniące dymy
Nabieram tempa
I zamierzam się rozbić
Prosto na ścianę
Cały czas
Nowe lata postanowień
Jak prędko o tym zapomnimy
Czując czas
Uwielbiając każdą minutę
żyć ciągle do przodu
innym pozwolić utonąć
salut

Obietnice obietnice
Wszystko zastygło w kamień
Przeszyło moje serce
w nadziei, że umrze

Przygotować cukier
brudne triki
I podstępne pytanie
chyba powinienem czytać
między wierszami
Mam swój czas w życiu

Patrzę jak zegar tyka
Cały czas
Gdzie ten cały czas się podział?
Jest za późno by powiedzieć 'dobranoc’
Czas upływa kiedy dobrze się bawisz
czas leci kiedy pracujesz jak pies[/tab]
[/tabs]