Brat

Brat

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Mom and Dad don’t look so hot these days
They’re getting over the hill
Death is closing in and catching up
As far as I can tell
Got a plan of action and cold blood
And it smells of defiance
I’ll just wait for Mom and Dad to die
And got my inheritance

Now I want more
'Cause I’m getting bored
And I’m going nowhere fast
I was once filled with doubt
Now it’s all figured out
Nothing good can last

Crows feet and rot are setting in
And time is running out
My parent’s income interest rate
Is gaining higher clout
I’m a snot nosed slob
Without a job
And I know I damn well should
Mom and Dad don’t look so hot these days
But my future’s looking good

Now I want more
'Cause I’m getting bored
And I’m going nowhere fast
I was once filled with doubt
Now it’s all figured out
Nothing good can last

Now I want more
'Cause I’m getting bored
And I’m going nowhere fast
I was once filled with doubt
Now it’s all figured out
Nothing good can last[/tab]
[tab]Mamusia i tatuś nie wyglądają ostatnio zbyt dobrze
Przechodzą przez pagórek
A śmierć się zbliża i dogania ich
O ile mogę powiedzieć
Mam plan działania z zimną krwią
Który pachnie buntem
Po prostu poczekam aż mamusia z tatusiem umrą
I wezmę swój spadek

Teraz chcę więcej
Ponieważ zaczynam się nudzić
Nigdzie mi się nie spieszy
Kiedyś byłem pełen wątpliwości
Teraz wszystko jest jasne
Nic co dobre nie może wiecznie trwać

Wronie łapki i zgnilizna nadciągają
A czas ucieka
Stopa procentowa od dochodów rodziców
Nabiera na wartości
Jestem zasmarkanym gnojkiem
Bez pracy
I teraz wiem co do cholery powinienem
Mamusia i tatuś nie wyglądają ostatnio zbyt dobrze
Za to moja przyszłość tak

Teraz chcę więcej
Ponieważ zaczynam się nudzić
Nigdzie mi się nie spieszy
Kiedyś byłem pełen wątpliwości
Teraz wszystko jest jasne
Nic co dobre nie może wiecznie trwać

Teraz chcę więcej
Ponieważ zaczynam się nudzić
Nigdzie mi się nie spieszy
Kiedyś byłem pełen wątpliwości
Teraz wszystko jest jasne
Nic co dobre nie może wiecznie trwać[/tab]
[/tabs]