Desensitized

Desensitized

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Clenching my teeth tight
My head is like a sponge
Give it to me free
I wanna get ripped off
And drown in the airwaves
Another fatal wreck
On the information highway

So go ahead and kill yourselves
It all amuses me
For I’ll be damned to spend my life in hell
Another wise ingrate

Bring me blood and pain
Of a stranger’s fate
Give it all away

Give it to me now

I’m desensitized
I wanna watch the bomb
Blow the masses high

I wanna get ripped off
And drown in the airwaves
Another fatal wreck
On the information highway
So go ahead and kill yourselves
It all amuses me
For I’ll be damned to spend my life in hell
Another wise ingrate

Bring me blood and pain
Of a stranger’s fate
Give it all away
I wanna get ripped off
And drown in the airwaves
Another fatal wreck
On the information highway
So go ahead and kill yourselves
It all amuses me
For I’ll be damned to spend my life in hell
Another wise ingrate[/tab]
[tab]Zaciskam moje zęby
Moja głowa jest jak pasożyt
Daj mi to dobrowolnie

Ja chcę rozrywać
i topić w powietrznych falach
Jeszcze jedna śmiertelna katastrofa
Na szosie informacji

Więc naprzód i zabij się
To wszystko bawi mnie
Spędzę resztę życia przeklęty w piekle
Jeszcze jeden mądry niewdzięcznik

Przynieś mi krew i ból
Losu obcego człowieka
Dawaj to wszystko

Daj, daj teraz

Ja jestem pozbawiony uczuć
Chcę obserwować bombę
Nieszczęście wielkiej masy

Ja chcę rozrywać
i topić w powietrznych falach
Jeszcze jedna śmiertelna katastrofa
Na szosie informacji

Więc naprzód i zabij się
To wszystko bawi mnie
Spędzę resztę życia przeklęty w piekle
Jeszcze jeden mądry niewdzięcznik[/tab]
[/tabs]