Life During Wartime

Life During Wartime

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]We say making changes
Starts in the little things you do
“Revolution begins at home”
But for most of us it ends there, too
We’re doing something
We’re making changes
Like changing the kind of crap we buy
We say it makes a difference
But that’s just another lie

It used to be us and them
And you and me
And now we can’t reach
Our full potential
Without a common enemy
A real war to fight against

Instead of our pretty disagreements
But how can I rationalized
My life during wartime lie

A call to action and a reaction
Taking our lives in our own hands
Instead of sitting around talking
About the same old stupid bands
But war is going on right now
And I’m doing anything about it
Without a crowed I’m not so loud
I can’t do anything by myself
But that’s just another lie[/tab]
[tab]Mówimy, że zmiany
Mają początek w małych sprawach
“Rewolucja zaczyna się w domu”
Ale dla większości z nas, również tam się kończy
Robimy coś
Wprowadzamy zmiany
Jak zmienianie bzdur, które kupujemy
Mówimy, że to robi różnice
Ale to po prostu kolejne kłamstwo

Zwykło być: my i oni
I ja i Ty
A teraz nie możemy osiągnąć
Naszego całego potencjału
Bez wspólnego wroga
Prawdziwej wojny, przeciwko której można walczyć
Zamiast naszych drobnych nieporozumień
Jak mogę to zracjonalizować?
Moje życie podczas kłamstwa wojny

Wołanie o akcję i reakcję
Bierzemy nasze życie we własne ręce
Zamiast siedzenia i gadania
O tych samych, głupich zespołach
Ale wojna wciąż trwa
A ja nic w tej sprawie nie robię
Bez tłumów, nie jestem wystarczająco głośny
Sam nie mogę nic zrobić
Ale to to tylko następne kłamstwo[/tab]
[/tabs]