Reject

Reject

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Who the hell are you to tell me what I am
And what’s my master plan
What makes you think that it includes you?
Self-righteous wealth
Stop flattering yourself
So when the smoke clears here I am
Your reject all-American

Sucking up you social sect
Making you a nervous wreck
To hell and back and hell again I’ve gone
You’re not my type
Not my type

What’s the difference between you and me?
I do what I want, and you do what you’re told
So listen up and shut the hell up
It ain’t no big deal
And I’ll see you in hell
So when the smoke clears here I am
Your reject all-American

Falling from grace, right on my face
To hell and back and hell again I’ve gone[/tab]
[tab]Kim do diabła jesteś, żeby mówić mi kim jestem
I jaki jest mój mistrzowski plan
Co sprawia że myślisz, że on cię uwzględnia?
Obłudne bogactwo
Przestań sobie pochlebiać
Bo kiedy dym opadnie będę tutaj
Twój wybrakowany cały Amerykanin

Possij swoją socjalną sektę
Robiącą z ciebie nerwowego wraka
Do piekła i z powrotem i do piekła jeszcze raz odchodzę
Nie jesteś moim typem
Nie mój typ

Jaka jest różnica między tobą i mną
Robię co chcę i ty robisz co ci powiedziano
Więc posłuchaj i zamknij się do diabła
To nie jest wielki interes
I zobaczę cię w piekle
Bo kiedy opadnie dym będę tutaj
Twój wybrakowany cały Amerykanin

Spadając z łaski prosto na moją twarz
Do piekła i z powrotem i do piekła znów odchodzę[/tab]
[/tabs]