The Forgotten

The Forgotten

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Where in the world’s the forgotten?
They’re lost inside your memory
You’re dragging on, your heart’s been broken
As we all go down in history

Where in the world did the time go?
It’s where your spirit seems to roam
Like losing faith to our abandon
Or an empty hallway from a broken home

Well don’t look away from the arms of a bad dream
Don’t look away, sometimes you’re better lost than to be seen

I don’t feel strange, it’s more like haunted
Another moment trapped in time
I can’t quite put my finger on it
But it’s like a child that was left behind

So where in the world’s the forgotten?
Like soldiers from a long lost war
We share the scars from our abandon
And what we remember becomes folk lore

Well don’t look away from the arms of a bad dream
Don’t look away, sometimes you’re better lost than to be seen
Don’t look away from the arms of a moment
Don’t look away from the arms of tomorrow
Don’t look away from the arms of moment
Don’t look away from the arms of love

Well don’t look away from the arms of a bad dream
Don’t look away, sometimes you’re better lost than to be seen
Don’t look away from the arms of a moment
Don’t look away from the arms of tomorrow
Don’t look away from the arms of moment
Don’t look away from the arms of love[/tab]
[tab]Gdzie są na świecie zapomniani?
Zagubieni w głębi twej pamięci
Wleczesz się, twoje serce zostało złamane
Jak my wszyscy przejdziesz do historii

Gdzie odszedł czas na tym świecie?
Tam, gdzie błąka się twoja dusza
Tracimy wiarę, aż do rezygnacji
Lub pustego korytarza ze zniszczonego domu

Więc nie patrz za siebie, w ramionach złego snu
Nie patrz za siebie, czasami lepiej, byś odpuścił, niż patrzył

Nie czuję się dziwnie, raczej jak opętany
Kolejna chwila w pułapce czasu
Zupełnie wyleciało mi to z głowy
Ale to jest jak dzieciństwo, które przeminęło

Więc gdzie są na świecie zapomniani?
Niczym żołnierze, którzy dawno przegrali wojnę
Dzielimy blizny naszej rezygnacji
A nasze wspomnienia stają się folklorem

Więc nie patrz za siebie, w ramionach złego snu
Nie patrz za siebie, czasami lepiej, byś odpuścił, niż patrzył
Nie patrz za siebie, wobec ramion chwili
Nie patrz za siebie, wobec ramion jutra
Nie patrz za siebie, wobec ramion chwili
Nie patrz za siebie, wobec ramion miłości

Więc nie patrz za siebie, w ramionach złego snu
Nie patrz za siebie, czasami lepiej, byś odpuścił, niż patrzył
Nie patrz za siebie, wobec ramion chwili
Nie patrz za siebie, wobec ramion jutra
Nie patrz za siebie, wobec ramion chwili
Nie patrz za siebie, wobec ramion miłości[/tab]
[/tabs]