The Judge’s Daughter

The Judge’s Daughter

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]Princess in a school girl’s dream
May I please speak with you?
I’m having troubles with control
And it’s all because of you
Today I kept on falling down
I thought it was the street
So I look down at my shoes
They were on the wrong feet

I find it hard to be myself
(Can you please explain?)
I do not think that it’s my health
(You’re the one to blame)
You’re the one I wish I had
And now my girlfriend is getting mad
(I cannot call this sane)

Today as I was walking down
You bumped into me
You said „excuse me” and walked away
As I dropped to my knees
I prayed to the being in the sky
That my parents told me of
I asked about you but no reply
No clues about your love!

I find it hard to be myself
(Can you please explain?)
I do not think that it’s my health
(You’re the one to blame)
My girlfriend left me on the phone
I’m pathetically left here alone
(I cannot call this sane)

Can we find a way
So that you can stay
I think I’m gonna Pop

I find it hard to be myself
(Can you please explain?)
I do not think that it’s my health
(You’re the one to blame)
You’re the one I wish I had
And now my girlfriend is getting mad
(I cannot call this sane)

Can we find a way
So that you can stay
I think I’m gonna Pop[/tab]
[tab]Księżniczko w snach uczennic
Mogę z tobą porozmawiać?
Mam problemy z panowaniem nad sobą
A to wszystko z twojego powodu
Dzisiaj dalej spadam
Myślałem że to była ulica
Więc spojrzałem w dół na moje buty
Były na niewłaściwych stopach

Stwierdziłem że ciężko być sobą
(możesz udzielić wyjaśnienia?)
Nie zważam że to jest moje zdrowie
(Ty jesteś jedyną do obwinienia)
Jesteś jedyną którą chciałem mieć
A teraz moja dziewczyna dostaje szału
(nie mogę znaleźć nazwy na to przy zdrowych zmysłach)

Dzisiaj jak schodziłem
Ty zderzyłaś się ze mną
Powiedziałaś „przepraszam” i odeszłaś
gdy ugięły mi się kolana
Modliłem się by być w niebie
Tak powiedzieli mi rodzice
Zapytałem Ciebie, ale bez odpowiedzi
żadnej wskazówki o twojej miłości !

Stwierdziłem że ciężko być sobą
(możesz udzielić wyjaśnienia?)
Nie zważam że to jest moje zdrowie
(Ty jesteś jedyną do obwinienia)
Jesteś jedyną którą chciałem mieć
A teraz moja dziewczyna dostaje szału
(nie mogę znaleźć nazwy na to przy zdrowych zmysłach)

Możemy znaleźć drogę
Gdzie będziesz chciała zostać
Myślę, że zostanę księdzem[/tab]
[/tabs]