Unforgiven

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]guitar
Always tryin’ to clean up my catastrophes
Taking full responsibility
Living my life like every day is the last
Remodeling the wreckage of my past

But when it comes to you
I know i said i do
But i don’t, no i don’t

You’re unforgiven so go on living
Knowing that i’ve unforgiven you
And my thanksgiving
Came the day i saw it was okay
To unforgive you

Confessing every sin doesn’t make me a saint
Even though it’s obvious i’ve changed
Once i forgave you but i did not forget
Now i’m taking back everything i said

You’re unforgiven so go on living
Knowing that i’ve unforgiven you
And my thanksgiving
Came the day i saw it was okay
To unforgive you[/tab]
[tab]Zawsze staram się po sobie posprzątać
Wziąć na siebie całą odpowiedzialność
Żyć, tak jakby każdy dzień był tym ostatnim
Składać szczątki mojej przeszłości

Lecz kiedy to zmierza do Ciebie
Ja wiem, ja powiedziałam, ja robię
Jednak nie, nie, ja wcale nie..

Jesteś niewybaczalny, więc żyj sobie dalej
Wiedząc, że Ci nie wybaczyłam
I moja wdzięczność
Przyszła w dniu, w którym zobaczyłam, że to było okay
Aby Ci nie wybaczyć

Przyznanie się do każdego grzechu nie robi ze mnie świętej
Choćby nawet, to oczywiste, że się zmieniłam
Raz Ci wybaczyłam, ale nie zapomniałam
Teraz odzyskuję spowrotem wszystko co mówiłam

Jesteś niewybaczalny, więc żyj sobie dalej
Wiedząc, że Ci nie wybaczyłam
I moja wdzięczność
Przyszła w dniu, w którym zobaczyłam, że to było okay
Aby Ci nie wybaczyć[/tab]

[/tabs]