Warning

Warning

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]This is a public
service anouncement, this is only a test
Emergency evacuation protest
May Impair your ability to operate machinery
Can’t quite tell just what it means to me
Keep out of reach of children, don’t talk to strangers
Get your philoshophy from a bumper sticker

Warning. Live without warning
Say warning. Live without warning
Without. Alright.

Better homes and safety-sealed communities.
Did you remember to pay the utility?
Caution: Police Line: You Better Not Cross!
Is it the cop, or am I the one that’s really dangerous?
Sanitation, expiration date, question everything.
Or shut up and be the victim of authority

Warning. Live without warning
Say warning. Live without warning
Say warning. Live without warning
Say warning. Live without warning
Without. Alright.

Better homes and safety-sealed communities.
Did you remember to pay the utility?
Caution: Police Line: You Better Not Cross!
Is it the cop, or am I the one that’s really dangerous?
Sanitation, expiration date, question everything.
Or shut up and be the victim of authority

Warning. Live without warning
Say warning. Live without warning
Say warning. Live without warning.
Say warning. Live without warning.
This is a public service anouncement, this is only a test.[/tab]
[tab]To ogłoszenie służby publicznej:
„To jest tylko test,
Nagłej ewakuacji, protestu
Może wpłynąć na zdolności prowadzenia maszyn”
Nie dość że nie powiedzieli nawet tego, co to dla mnie znaczy:
„Nie trzymać w zasięgu dzieci”, „Nie rozmawiaj z nieznajomymi”.
Lepiej inspiruj swoją filozofię naklejkami na szybach i zderzakach.

Ostrzeżenie! „Żyj bez ostrzeżeń!”
Powtarzam – Ostrzeżenie! „Żyj bez ostrzeżeń!”
Bez, tak jest!

Lepsze domy i bezpiecznie-ograniczone społeczeństwa.
Hej, pamiętałeś żeby zapłacić rachunek?
UWAGA! Linia policyjna! Lepiej jej nie przekraczaj!
Który z nas – glina, czy ja – jest naprawdę niebezpieczny?
Sanitariusz, data ważności, pytaj o wszystko
lub zamknij mordę i bądź ofiarą autorytetu…

Ostrzeżenie! „Żyj bez ostrzeżeń!”
Powtarzam – Ostrzeżenie! „Żyj bez ostrzeżeń!”
Powtarzam – Ostrzeżenie! „Żyj bez ostrzeżeń!”
Powtarzam – Ostrzeżenie! „Żyj bez ostrzeżeń!”
Bez, tak jest!

Lepsze domy i bezpiecznie-ograniczone społeczeństwa.
Hej, pamiętałeś żeby zapłacić rachunek?
UWAGA! Linia policyjna! Lepiej jej nie przekraczaj!
Który z nas – glina, czy ja – jest naprawdę niebezpieczny?
Sanitariusz, data ważności, pytaj o wszystko
lub zamknij mordę i bądź ofiarą autorytetu…

Ostrzeżenie! „Żyj bez ostrzeżeń!”
Powtarzam – Ostrzeżenie! „Żyj bez ostrzeżeń!”
Powtarzam – Ostrzeżenie! „Żyj bez ostrzeżeń!”
Powtarzam – Ostrzeżenie! „Żyj bez ostrzeżeń!”
To ogłoszenie służby publicznej: „To jest tylko test”.[/tab]
[/tabs]