When I Come Around

When I Come Around

[tabs tab1=”ORYGINAŁ” tab2=”TŁUMACZENIE” ]

[tab]I heard you crying loud
All the way across the town
You’ve been searching for that someone
And it’s me out on the prowl
As you sit around feeling sorry for yourself
Well don’t get lonely now
And dry your whining eyes
I’m just roaming for the moment
Sleazing my backyard so don’t get so uptight
You’ve been thinking about ditching me

No time to search the world around
'Cause you know where I’ll be found
When I come around

I heard it all before
So don’t knock down my door
I’m a loser and a user
So I don’t need no accuser
To try and slag me down because I know you’re right
So go do what you like
Make sure you do it wise
You may find out that your self-doubt
Means nothing was ever there
You can’t go forcing something
If it’s just not right

No time to search you world around
'Cause you know where I’ll be found
When I come around

No time to search you world around
'Cause you know where I’ll be found
When I come around
When I come around
When I come around
When I come around[/tab]
[tab]Słyszałem, jak głośno płakałaś,
Całą drogę przez miasto
Szukałaś tego kogoś,
A tu ja, gotowy na ciebie
Gdy ty sobie siedzisz i czujesz przygnebienie
Cóż, nie izoluj się teraz
I wytrzyj swoje załzawione oczy.
Ja się tylko przez chwilę włóczę,
Błąkając się po swoim podwórku, więc nie bądź taka rozdrażniona
Jak wtedy, gdy myślałaś o pozbyciu się mnie.

Nie ma czasu na przeszukiwanie świata,
Bo wiesz, gdzie można mnie znaleźć.
Kiedy sobie przyjdę.

Słyszałem to wszystko już przedtem
Więc nie trzaskaj moimi drzwiami.
Jestem ofiarą życiową i pasożytem,
Więc nie potrzebuję żadnego oskarżyciela.
Tylko po to, by spróbować mnie poniżyć, bo wiem, że masz rację.
Więc idź robić to, co lubisz,
Upewnij się, że robisz to mądrze.
Możesz odkryć, że Twoje zwątpienie w siebie
Oznacza, że nic nigdy tu nie było.
Nie możesz się do niczego zmuszać,
Jeśli nie jest to dobre.

Nie ma czasu na przeszukiwanie świata,
Bo wiesz, gdzie można mnie znaleźć.
Kiedy sobie przyjdę.

Nie ma czasu na przeszukiwanie świata,
Bo wiesz, gdzie można mnie znaleźć.
Kiedy sobie przyjdę.
Kiedy sobie przyjdę.
Kiedy sobie przyjdę.
Kiedy sobie przyjdę.[/tab]
[/tabs]